Logo Nederlands Muziek Instituut

Nieuwsbrief

Nederlands Muziek Instituut - Prins Willem-Alexanderhof 5 2595 BE Den Haag – 070 3140700 – www.nederlandsmuziekinstituut.nl
NUMMER 8 - JUNI 2010
NIEUWS  

JSTOR logo

Nieuwe e-tijdschriften beschikbaar

Via de website van het NMI is een steeds groeiend aantal muziektijdschriften electronisch beschikbaar. De tijdschriften zijn 'full text' te raadplegen als u in het bezit bent van een jaarpas. Toegang wordt aangeboden via JSTOR en een aantal andere aanbieders. Nieuwe titels die onlangs aan het bestand toegevoegd zijn, zijn onder andere Nineteenth Century Music, Folk Music Journal en Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis. De komende tijd worden nog veel meer titels verwacht en ook de bestaande toegangen worden tussentijds vaak aanzienlijk uitgebreid.

Overzicht e-tijdschriften »

 

website wo2-muziek

 

Website De Tweede Wereldoorlog in muziek online

Op vrijdag 16 april is tijdens een presentatie in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag de website De Tweede Wereldoorlog in muziek door hoboïst en dirigent Werner Herbers officieel gelanceerd. Naast veel muziek biedt de site uitgebreide informatie over de relatie tussen muziek en de Tweede Wereldoorlog.

Lees verder »

handschrift Walther

Walther-webexpositie gelanceerd

In de vorige nieuwsbrief al aangekondigd en sinds 23 april online: de nieuwste webexpositie van het NMI met het gedigitaliseerde 'Frankenberger Manuscript'. Dit is een van de meest waardevolle objecten in de collectie van het NMI en bevat 196 koraalbewerkingen voor orgel uit de periode 1650-1730, verzameld en gekopiëerd door de componist en organist Johann Gottfried Walther (1684-1748).

Webexpositie »

Julius Röntgen Edition Vol. 5

Julius Röntgen Edition

In samenwerking met het NMI is het Duitse platenlabel CPO een aantal jaren geleden begonnen met het opnemen van vrijwel alle orkestmuziek van Julius Röntgen. Dit omvat niet alleen zijn symfonieën, maar ook de concerten voor piano, viool en cello. Op dit moment zijn vijf cd’s verkrijgbaar. De onlangs verschenen vijfde cd bevat de symfonieën no. 8 en 15 en de Variationen über eine Norwegische Volksweise. Alle cd’s zijn verkrijgbaar via de webwinkel van het NMI.

Webwinkel »

inlogscherm

Eén wachtwoord voor alle online diensten

Sinds kort is nog maar één wachtwoord nodig bij het inloggen voor alle online diensten. Hetzelfde wachtwoord geldt zowel voor het aanvragen van boeken via de catalogus als voor de toegang op bijvoorbeeld Picarta, JSTOR of Oxford Music Online. Inloggen gaat met een zelfgekozen wachtwoord dat uit minimaal 6 letters en 1 cijfer bestaat. Klik hier om uw oude 3-letterige wachtwoord te wijzigen of als u uw wachtwoord bent vergeten.

AGENDA  

 

Gene Carl
Gene CarlLunchpauzeconcerten seizoen 2010-2011

Voor de derde keer organiseert het NMI in samenwerking met Ex Libris (KB) een serie van zes lunchpauzeconcerten. De concerten vinden plaats in de periode september 2010 – april 2011 op dinsdagmiddag van 12:30 tot 13:00 uur in de foyer of aula van de KB. Dit seizoen zal onder meer de pianist Gene Carl een concert verzorgen.

Lees verder »

Kamermuziekserie Jong KC en NMI

Ook in het seizoen 2010-2011 wordt de kamermuziekserie van de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in samenwerking met het NMI voortgezet. Er staan weer vier concerten gepland die alle plaatsvinden in De Boskant op de Fluwelen Burgwal in Den Haag.

Lees verder »

ARCHIEVEN AANWINSTEN

 

Adolf Waterman
Adolf Waterman

Adolf Waterman: Sonate voor cello en piano op. 29a

Het NMI heeft een autograaf verworven van een cellosonate van de Nederlandse componist Adolf Waterman (1886-1966). Het werk dateert uit omstreeks 1925, toen Waterman in Berlijn gevestigd was. Bij de machtsovername door de Nazi's in 1933 is hij naar Parijs gevlucht, en vervolgens in 1938 naar Australië. Van deze musicus is verder weinig bekend. Het archief Waterman bevat ruim honderd handschriften uit de jaren 1907-1946. Een klein aantal werken is uitgegeven; deze uitgaven zijn te vinden in het archief en de bibliotheekcollectie.

Lees verder »

Voormalige St.-Petruskerk te Chèvremont
Voormalige St. Petruskerk te Chèvremont

Josef Dortu

Van de Limburgse componist, organist en koordirigent Josef Dortu (1884-1972) ontving het NMI een archief, dat hoofdzakelijk bestaat uit manuscripten van zijn composities. Dortu was organist en dirigent van de St. Petruskerk te Chèvremont (Gem. Kerkrade). In zijn oeuvre neemt de kerkmuziek een belangrijke plaats in.

Meer aanwinsten »

Nieuw op het web

De databank muziekhandschriften is uitgebreid met meer dan 1200 nieuwe beschrijvingen, onder meer van Jaap Geraedts. Aan de reeks online beschikbare inventarissen zijn toegevoegd die van de archieven Willem Andriessen en Johan C. Boers.

Archievenoverzicht »

BIBLIOTHEEK AANWINSTEN

Het Historisch Orgel in Nederland

Literatuur

  • Fidom, H. - Het Historische Orgel in Nederland: 1902-1910 (deel 14) en supplement (deel 15) (Amsterdam, 2010)

  • Grabowski, Chr./Rink, J. - Annotated catalogue of Chopin’s first editions (Cambridge, 2010)

  • Köpp, K. - Handbuch historische Orchesterpraxis: Barock, Klassik, Romantik (Kassel, 2009)

  • Schmuhl, B.E.H. (Hg.) - Flötenmusik in Geschichte und Aufführungspraxis zwischen 1650 und 1850 (Augsburg, 2009)

Met deel 14 (1902-1910) en deel 15 (supplement) is de reeks Het Historische Orgel in Nederland, uitgegeven door het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst, na 15 jaar voltooid. Vrijdag 28 mei vond de presentatie van deze laatste twee delen plaats in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De Koningin heeft bij deze gelegenheid het eerste exemplaar in ontvangst genomen. In de encyclopedie worden ruim tweeduizend historische orgels in chronologische volgorde beschreven. Van ieder orgel is een kleurenafbeelding afgedrukt, vergezeld van een uitgebreide beschrijving en een verwijzing naar verdere literatuur. Daarnaast bevat de serie inleidende artikelen waarin de orgelbouw in historische context wordt geplaatst.

Meer aanwinsten »

 Johann Sebastian Bach

 

Bladmuziek

  • Brussee, A. - Valse Chopinesque: voor piano (Den Haag, 2010)

  • Hendriks, Chr.F. - Trois pièces pour grand orgue: op. 23 (Maarssen, 2010)

  • Liszt, F. - Three sketches from sketchbook N6 (comp. and ed. by Albert Brussee (Den Haag, 2010)

  • Lully, J.-B. - Thésée: tragédie en musique (Oeuvres complètes; III/4) (Hildesheim, 2010)

Met een afsluitend register is, 56 jaar na het verschijnen van het eerste deel, de Neue Bach Ausgabe voltooid. De serie, uitgegeven door Bärenreiter in samenwerking met het Bach-Archiv Leipzig, bestaat uit 104 notenbanden en 101 kritische berichten en is een belangrijk wetenschappelijk monument. Om te voldoen aan de laatste musicologische inzichten zullen de komende jaren nog wel 15 banden in gereviseerde editie verschijnen.

Het NMI beschikt over belangrijk bronnenmateriaal over Johann Sebastian Bach: naast een aantal zeldzame eerste drukken, bevinden zich ook enkele belangrijke afschriften van leerlingen van Bach in de collectie. Heel bijzonder is een afschrift van Heinrich Nikolaus Gerber met genoteerde versieringen in de hand van Bach zelf. Deze bronnen zijn opgenomen in de
Göttinger Bachcatalogus.

Meer aanwinsten »

NIEUWS UIT HET
VELD
 
Kranten online KB presenteert 400 jaar kranten online

Op 28 mei is de nieuwste krantendatabank van de KB gelanceerd, waarin dagbladen uit de periode 1618 tot 1995 online toegankelijk gemaakt worden. Een eerste miljoen pagina’s zijn reeds beschikbaar: het betreft meer dan 70 verschillende kranten, waaronder de Oprechte Haarlemsche Courant en de Rotterdamsche Courant. De overige zeven miljoen pagina’s worden in de komende achttien maanden in etappes aan de website toegevoegd. Ook op muziekhistorisch gebied betekent deze databank een schat aan informatie: concertrecensies verschaffen bijvoorbeeld een geweldig inzicht in het Nederlands muziekleven.

Lees verder »
PUBLICATIES  
Richard Hol
Richard Hol

Vijfde download serie Akkoord Magazine

Voor de serie ‘Onbekende composities’ van het NMI in Akkoord Magazine is een compositie van Richard Hol (1825-1904) geselecteerd. Deze keer gaat het om een heruitgave van de Deux Romances opus 116 voor hobo en piano. In Akkoord Magazine staat een begeleidend artikel over de componist, met ter illustratie een afbeelding van de oude titelpagina en een stukje van de partituur.

In het zomernummer van Akkoord Magazine, dat medio juli verschijnt, zal een eerste uitgave verschijnen van het Andante voor vier violen van Bernard Zweers (1854-1924).

Lees verder »

G.A. Heinze
G.A. Heinze


Musical Times

Mede ter gelegenheid van het Schumann-jaar 2010 is in het zomernummer van de Musical Times een artikel verschenen van Lodewijk Muns: Schumann’s First Symphony: ‘The Nightwatchman’. Hierin wordt ingegaan op een tot nu toe onopgemerkt gebleven bron voor de ontstaansgeschiedenis van deze symfonie: de memoires van de Duits-Nederlandse musicus G.A. Heinze (1820-1904).

Als jeugdig tweede klarinettist in het Leipziger Gewandhaus-Orkest heeft Heinze Schumann goed gekend. Hij beschrijft hoe Schumann het openingsmotief van zijn Eerste Symfonie heeft ontleend aan de ‘avondroep’ van een nachtwaker. Dat is in tegenspraak met iets wat in de Schumann-literatuur altijd als vaststaand wordt aangenomen;  Schumann zou dit ‘motto’ gebaseerd hebben op een gedicht van A. Böttger. Heinze’s anecdote is aanleiding tot een kritische beschouwing, waarbij terloops aandacht wordt besteed aan de zang van Amsterdamse nachtwakers, zoals opgetekend door Heinzes tijdgenoot Richard Hol. Lodewijk Muns is als musicoloog verbonden aan het NMI.

Website Musical Times »


U ontvangt deze nieuwsbrief vijf maal per jaar als geregistreerd gebruiker van het Nederlands Muziek Instituut. Als u geen prijs stelt op het ontvangen van deze nieuwsbrief kunt u zich hier afmelden.